Marsvin

Her på siden kan du få meget mere viden om nogle af de mest populære dyr du kan finde på Fjord&Bælt. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at stille spørgsmål på vores facebook side hvor vores biologer altid sidder klar til at give dig en naturlig forklaring.

VOD1Marsvinet er den eneste hval der yngler i danske farvande. Den er fætter med delfinerne, men har en anderledes adfærd. Den er mere sky.

Hvaler er pattedyr, der ånder med lunger som os mennesker. Den føder levende unger og selvom marsvinet både føder sine unger, og at den hele livet lever under vand, så skal den med jævne mellemrum op til overfladen og trække luft. Dens åndehul, som svarer til vores næse, sidder oven på hovedet, så den behøver ikke at stikke hele hovedet over vand, for at trække vejret.

Selvom marsvin er meget almindelige i danske farvande, er det faktisk ikke så meget man ved om de små hvaler. Derfor har Fjord&Bælt fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at holde op til 4 marsvin i fangenskab til forskningsbrug. Siden har to af marsvinene fået en unge, som kaldes en kalv inden for hvaler. Kalven er det første marsvin, der har overlevet en fødsel i fangenskab.

Sæler

VOD2Den spættede sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Den lever især i Kattegat, Limfjorden og Vadehavet, og der er tillige en bestand i den sydøstlige del af landet. Sælen forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede hvilepladser såsom sandbanker, rev, holme og øer. Den spættede sæl synes ikke at tygge føden. Når den spiser, bliver byttet slugt helt, eller også bliver det revet i stykker og slugt. Hvor der er uforstyrrede sandbanker, øer og lignende, kan sælerne ses hvilende på land i flokke. Men det er ikke usædvanligt at se spættede sæler, der færdes alene. Fjord&Bælt har 3 spættede sæler i det inderste havnebassin i centeret. Under menupunktet forskning kan du læse meget mere om de forskningsforsøg, der er foretaget med marsvin og sæler på Fjord&Bælt.

Krabber

VOD3Aaarrrrrggggghhhhhh! Der er blevet udstødt mange skrig over krabber ved strande og kyster. Disse skræmmende og fascinerende dyr er forbundet med et utal af myter - myter, hvor du her har mulighed for at komme lidt tættere på sandheden. På Fjord&Bælt er krabben et af vores yndlingsdyr, så du kan næsten ikke besøge centret uden at du har stødt på krabben.

Få meget mere viden om krabben her.

Hajer

VOD5Hajen er et særdeles fascinerende dyr, som altid er meget populært, og udskældt, grundet dens mange mystiske og til tider drabelige historier. Men hvad kan hajen egentlig?

Interessen for at forske i hajer er steget i de senere år, efter at det er blevet opdaget, at de har en ekstra sans, som vi mennesker ikke besidder, nemlig evnen til at opfatte meget svage elektriske strømme og spændinger.

Få meget mere viden om hajer her.

Læs om et hajforsøg her.

Skarv

VOD4Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne, har der ofte været en negativ stemning omkring denne fugl. Først og fremmest er det væsentligt at fremhæve, at skarver (og dyr generelt) ikke genererer mennesker bevidst. Det er oftest mennesket, der er trængt ind på dyrenes levesteder og derved har skabt ubalance i deres levevis.

Få meget mere viden om skarven her.