Historie

Historie1Fjord&Bælt er en kombineret turistattraktion og forskningsinstitution beliggende ved indsejlingen til Kerteminde fjord.

Centrets formål er, gennem forskning, udstillinger, skoletjeneste og aktiviteter, at formidle livet i de indre danske farvande.

Hovedattraktionen er vores marsvin, hvor Fjord&Bælt er et af de ganske få steder i verden, hvor man kan se disse hvaler tæt på. Marsvinene indgår som en naturlig del af centrets formidlingstilbud, men de overvåges også af forskere fra hele verden, som bl.a. gennemfører adfærdsforsøg over lange perioder.

I 2006 indgik Fjord&Bælt et samarbejde med Syddansk Universitet om dannelsen af Dansk Forskningscenter for Havpattedyr. Forskningscentrets formål er at blive et eksempel på, hvorledes det er muligt at udvikle en moderne og uafhængig forskningsinstitution, med et højt kvalitets- og ambitionsniveau.

Udover marsvinene har Fjord&Bælt spættede sæler, fisk og mange andre dyr, der indgår i formidlingen omkring dyr og deres levevilkår i de danske farvande. Formidlingens fokus er den nære natur, miljøet, naturbevarelse og historien.

Alle gæsternes sanser skal, gennem aktiviteter, få forståelse for og lyst til at passe bedre på naturen samtidigt med, at de får noget med hjem i oplevelses- og vidensbagagen. Fjord&Bælt ønsker at virke som ”natur-oplukkere”, der giver adgang til miljø og dyr, som ikke er almindeligt kendte.

Siden Fjord&Bælt åbnede i marts 1997 har centret løbende fornyet sig i forhold til udstillinger, så vi stadig er førende i formidling af havet og dets miljø. Senest til åbningen af sæson 2013, hvor centret havde undergået en gennemgribende fornyelse.

  • 2013 Open or Close

    I 2013 indgik Fjord&Bælt desuden et samarbejde med Naturama i Svendborg. Et naturligt samarbejde mellem to attraktioner, som begge formidler de fantastiske historier fra dyrenes univers. Første store samarbejde er særudstillingen "Oceaner af lyd". Begge steder er temaet LYD. Det handler om havets dyr og deres kommunikation på Fjord&Bælt i Kerteminde, mens der er fokus på dyr og menneskers lydunivers på Naturama.

Fjord&Bælt er et af Fødevarestyrelsens godkendte zoologisk anlæg med zoo-nr.: DK-7-0001008.

Hans kongelige Højhed Prins Joachim er protektor.