7-10 klasse

Strandtur

7-101 Hvilke dyr kan man finde på det lave vand ved vores kyster? Hvad lever der i tangskoven, på sandbunden og på stenrevet? Hvordan påvirker vi mennesker naturen? Iført waders går vi på opdagelse på det lave vand i Kerteminde Fjord. Vi betragter dyrene under vandet med vandkikkerter og fanger nogle af dem med fiskenet og rejehove. Under strandturen får eleverne et godt indblik i lokalitetens dyreliv og dyrenes levevis og miljø, ligesom de også stifter bekendtskab med dyr og planters forskellige tilpasninger til de forhold, der hersker på deres levested. Eleverne opnår kendskab til de forskellige dyr og planter i en fjord samt deres placering og rolle i det lokale økosystem. Derudover får eleverne indblik i, hvad forurening gør ved en fjord; de oplever den synlige i form af flasker, plastaffald m.m., og de kan præsenteres for effekterne af den usynlige som for eksempel udledning af kvælstof. Afslutningen på strandturen kan være, at eleverne selv præsenterer udvalgte planter, dyr eller dyregrupper; dette lader vi være op til læreren at bestemme.

Varighed: 2 timer.
Pris: 1250 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.
(Kan kun bookes 1. april-30. september).

 

Snorkling

7-102 Hvornår har du sidst ligget maske til snude med en nålefisk? Vi tager våddragter, svømmefødder, maske og snorkel på, og dykker ned under vandet! På snorkelturen kommer eleverne helt tæt på det våde element og dets beboere. Efter en introduktion til området, instrueres eleverne i brug af udstyret og er så klar til at udforske undervandslivet i havet. De lærer, hvordan man skal lede efter fiskene, krabberne og de mange smådyr, der findes i og omkring tangplanter, sten, sandbund m.v. Biologen guider eleverne gennem denne, for mange grænseoverskridende, oplevelse og fortæller om dyrene vi ser undervejs. Eleverne oplever, hvordan dyrene i havet er tilpasset de forskellige miljøer og får dermed en meget personlig naturoplevelse, som kan styrke indlæringen. Snorkelturen er samtidig en social aktivitet som, kombineret med de fysiske udfoldelser, de anderledes indtryk og den nærværende formidling, ofte gør et stort indtryk på eleverne. Bemærk: Indholdet i snorkelturen kan variere lidt alt efter vind- og strømforhold.

Varighed: 3 timer.
Pris: 170 kr. pr. person, dog min. 1.700 kr. eller max. 3.500 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.
(Kan kun bookes 1. maj-30. september).

 

Fisk - fysiologi og anatomi

7-103 Hvorfor har fiskene skæl? Har fisk ører? Hvordan ser fiskens hjerte og hjerne ud? Hvad er en svømmeblære? Med dette forløb får eleverne mulighed for at fordybe sig i fiskenes anatomi og fysiologi, og de kommer hele vejen rundt om gruppens karakteristika. Biologen skærer en fisk op og forklarer om fiskens fysiske tilpasninger og indre organer. Efterfølgende arbejder eleverne i mindre grupper, hvor de selv skærer en fisk op og sætter navn på de organer, de finder inden i fisken. Undervejs diskuterer vi begreber som liv og død samt menneskers udnyttelse af naturens ressourcer.

Varighed: 90 min.
Pris: 970 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer og 50 kr. per fisk der dissekeres. 

 

Evolution - med fokus på havets dyr

7-104 Havet er utroligt interessant ud fra et evolutionært synspunkt, da det rummer en lang række spørgsmål og svar. Med udgangspunkt i hvalernes utrolige forvandling fra landdyr til vanddyr, gennemgår vi begrebet evolution. Hvalerne har en meget veldokumenteret fossilhistorik og med udgangspunkt i hvalskeletter og observationer af Fjord&Bælts marsvin, ser vi på de tilpasninger, som hvalerne har gennemgået for at blive til det, de er i dag. Til sammenligning sætter vi fokus på et af de mest spændende udviklingsforløb (eller mangel på samme) hos hajer.

Varighed: 45 min.
Pris: 460 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.

 

Danske hajer

7-105 Hvad er farligst – en haj eller en hveps? Lever der hajer i Danmark? Hvor mange sanser har en haj? Hvordan føles det at røre ved en haj? Hvordan ser en haj ud indeni? Hajerne er en af de mest fascinerende og myteomspundne dyregrupper i havet. Med udgangspunkt i de danske hajer ser vi på hajernes tilpasninger og de karakteristika, der kendetegner denne dyregruppe. Sammen med eleverne diskuterer vi, om alle myterne om hajer er sande og gør dem i stand til at forholde sig kritisk til mediernes formidling af f.eks. hajangreb. I den forbindelse diskuterer vi også naturbevarelse, etik og jagt på hajer. Derudover beskriver vi en række af de mest almindelige, danske hajer og gør eleverne opmærksomme på, at hajer i høj grad også er en del af faunaen i de danske farvande. Under diskussionen inddrages forskellige rekvisitter som hajtænder, hajprodukter, filmklip mm. Efterfølgende præsenteres hajernes veludviklede sanseapparat, og eleverne får lov til selv at prøve kræfter med hajernes sanser ved små elevforsøg. Under den anden del af forløbet får eleverne mulighed for at deltage i en hajopskæring, hvor vi kommer helt tæt på en dansk haj og nærstuderer de særlige træk, der gør hajerne succesfulde.

Varighed: 90 min.

Pris: 1.150 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.

Se undervisningsmateriale her.

 

Bådtur

7-106 Kom med Fjord&Bælt til havs og giv dine elever en oplevelse. På bådturen sejler vi ind på Fjorden og/eller ud på Kerteminde Bugt. Turen kan bruges til indsamling af data og krydres med gode fortællinger om området, dyrene og menneskene. Da turen ikke er et fast undervisningsforløb, lægges der op til samarbejde om, hvad lige præcis din klasse skal bruge.

Varighed: Fra 2 timer.
Pris: Minimum 1.800 kr. Ellers afhængigt af varighed.
(Kan kun bookes 1. maj-30. september, og kan i tilfælde af dårligt vejr aflyses).

 

Specialarrangementer

7-107 Skal du lave et arrangement med 200 elever? Eller vil du gerne have undervisning på noget specielt, som du ikke lige kan finde i vores faste tilbud? På Fjord&Bælt kan vi lave arrangementer for flere hundrede elever, hvor vi sammen med dig, strikker et forløb sammen. Vi kan også undervise i andre emner, end det der lige står på hjemmesiden, så hvis du lige står med en idé, så kontakt os endelig.